• sahypa-banner

Gök material çüýşe

030 Gök material çüýşe

Gysga düşündiriş:

Material: gök aýna

Göwrümi: (350) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çig mal gök 750ml mugt boş çakyr çüýşeleri satmak
Üstünlik
• 1.Fabricokary hilli we göni zawodyň bahasy hemişe iň esasy artykmaçlyklarymyzdyr.
• 2.MOQ 5000pc-den 50000pc-a çenli kabul ediň
• 3.az sarp ediş tizligi we gysga möhlet
• 4.Ösen tehnika önümleri owadan we amaly we çydamly, güýçli edýär
• 5.Ekologiýa taýdan arassa, zäherli däl, her dürli stil, her dürli çap edilen
• 6.Köp ýyllap belli marka üçin OEM hyzmaty we gaýtadan işlemek
Gaplamak we eltip bermek
1. PP haltalary + Karton gutular
2. Paletde gaplanan
3. Özüňiziň islegiňiz ýaly düzüldi
Siziň islegiňiz üçin dürli görnüşli aýna çüýşeler we bankalar bar, şeýle hem paket üçin kagyz turbasy bar. Biz logotip, çüýşäniň reňki, kagyz turbasynyň ululygy, belligi we ş.m. gurup bileris, bizde faktro bar, şonuň üçin arzan bahany üpjün edip bileris we siziň üçin gowy hyzmatŞeýle hem hilini barlamak üçin 1-3pc mugt nusga berip bileris.
GLASS SUW BOTTLE 1000ML STURDY DIZAYN: Gözel aýna çüýşeler gaýtadan ulanmak üçin gurlan çydamly aýdyň aýnadan ýasalýar.Çüýşeler gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin ygtybarly we güýçli aýna göwre täsir we temperaturanyň üýtgemegine has ýokary garşylyk görkezýär.1000ML çüýşede, indiki oturylyşykda hyzmat etmek üçin köp zat bolar.KÖP MAKSAT HABAR: Suwuk içgileri, ýagy, sirkäni, suwy, kefir ýa-da kombuçany saklaň.Syzdyryp bilmeýän swing ýapgymyzy aýyrmak aňsat we täze basylan şireler üçin hem ajaýyp, sebäbi oksidlenmeginiň öňüni alýar, möhüm fermentleriň we ýokumly maddalaryň çalt ýaramazlaşmagynyň öňüni alýar we şiräni uzak dowam etdirýär.DURABLE & RESEALABLE AIR-TIGHT CAPS: Plastmassa we rezin fliptoply gazetleri aýyrmak we geýmek aňsat, öýde öndürilen içgileriňiziň möhürlenmegi, karbonasiýa ýa-da fermentasiýa saklanmagy.

Döredijilik iýmit ammary

Şirinlik we barmak iýmitleri üçin funksional çözgütlerden başlap, döredijilik öý bezegi we DIY sowgatlaryna çenli Bormioli Rokko özboluşly we ylham beriji ammar çözgütlerine eýedir.Iýmit tygşytlamak, konserwasiýa we gündelik ammar üçin hem amatly.

Döredijilik iýmit ammary

Şirinlik we barmak iýmitleri üçin funksional çözgütlerden başlap, döredijilik öý bezegi we DIY sowgatlaryna çenli Bormioli Rokko özboluşly we ylham beriji ammar çözgütlerine eýedir.Iýmit tygşytlamak, konserwasiýa we gündelik ammar üçin hem amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň