• sahypa-banner

Aç-açan boş efir ýag çüýşeleri Uly agyz çüýşesi dizaýny

031 Gök material çüýşe

Gysga düşündiriş:

Material: gök aýna
Göwrümi: (500) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çüýşeler barmaly ýerine görä gaplanýar we ammarda ýa-da çakyr bahasy üçin iberilýän aýna çüýşede saklanýar

1.Bölekleýji bilen standart eksport kartony

2. Karton + palet

3. plastmassa örtükli palet

4. Talaplaryňyza görä

1).Bizde köp önümçilik tejribesi bar.
2).OEM hyzmaty: nusga ýa-da dizaýn çyzgysy hökmünde ýöriteleşdirilen çüýşeleri ýasap bileris.
3).Bar bolan nusga mugt.
4).Möhüm baha, ajaýyp hil we ünsli hyzmat
5).Daşaýyş wagtynda haýsydyr bir çüýşeler bar bolsa, indiki sargyt üçin öwezini dolmak bolar.
6).Çalt jogap: soragyňyza we e-poçtaňyza 12 sagadyň dowamynda jogap berip bileris.
7).Çalt eltip bermek: Goýumyň möhleti, goýumy alandan 20-30 gün soň.
8).ISO9001 we ISO14001 we beýleki synaglardan geçdik.
9) .Biz diňe ajaýyp önümleri däl, hyzmat we bazar çözgütlerini hödürleýäris.
10) .Galyň aşagy bilen hem reňk gaty arassa.

Ruisheng aýna
Professional aýna çüýşe öndürijisi
Iň ýokary derejeli spirtli çüýşeleriň, likýor çüýşeleriniň, şireleriň we suw çüýşeleriniň lideri…
OEM, ODM hoş geldiňiz

Ruisheng-iň ýokary hil
Ekologiýa taýdan arassa aýna çüýşeleri öndürýäris,
SGS, TUV, ISO şahadatnamalary bilen saglyk üçin 100% howpsuz
Müşderiniň synagy üçin nusgalar berlip bilner

Ruisheng-Çalt eltip bermek
Netijeli we yzygiderli önümçilik desgamyz we netijeli üpjünçilik
zynjyr kepilligi çalt ibermek, teklip
sargyt tassyklanandan soň 30 günüň içinde çüýşeler

Ruisheng-OEM
spirtli çüýşeler, arak çüýşeleri, viski çüýşeleri öndürýäris
Brendi çüýşeleri, Rum çüýşeleri, Jin çüýşeleriJuice çüýşeleri, Nebit çüýşeleri,
Müşderiniň talap edişi ýaly suw çüýşeleri

Ruisheng-One duralga hyzmaty
Müşderileriň sargytlary bilen çüýşeleriň gabat gelişini hödürleýäris,
alýumin gapaklar, guala gapaklar, aýna dykyzlar. sintetiki dykyzlar,
polimer dykylyklary, agaç dykylyklary. Çüýşelere logotip çap edip bileris

Önümçilik prosesi

Ruisheng aýna çüýşesi
Aýna çüýşeler, adatça, kremniniň gumy, natriý karbonat, hek daşy, dolomit, feldspar, boraks, bariý we ş.m. 7-12 görnüşli materialdan ýasalýar. Bäş sany esasy önümçilik ädimi bar:
Çig
Silisiýa gumy, gazlandyrylan kül, hek daşy we başgalar
Topar öýi
Çig malyň agramyny çekmek we garyşdyrmak, ereýän peçdäki hoppere daşamak.
Eremek
Garylan çig malyň ereýän peçde takmynan 1,550 oC eremegi.
Iýmitlendirmek
Aýna çüýşäni çüýşäniň agramyna we görnüşine laýyk gelýän iň amatly temperaturada iýmitlendirmek, iýmitlendiriji arkaly aýna çüýşäni emele getirýän maşyna iýmitlenýär.
Annealing
Aýna çüýşäni emele getirýän maşyndan çykanlarynda çüýşeleriň dykylmagy
Barlag
Lehrde garylandan soň, bir çüýşe Awtomatiki barlag enjamynda we wizual taýdan berk barlanýar
Goşmaça basmak
A) Dekal B) Aýaz C) syrçaly pürkmek
Gaplamak we ibermek
Çüýşeler barmaly ýerine görä gaplanýar we ammarda saklanýar ýa-da iberilýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER