• page-banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2019-njy ýylda esaslandyrylan "Hebei Yu Lung Trade Co., Ltd.", hebeý welaýatynyň hengşui şäherinde, bohai deňziniň halkasy, demir ýoluň ugrundaky ykdysady ösüş, 120 işgäri bar. adamlar, bu kompaniýa Hytaýyň meşhur çakyr senagaty kärhanalaryna, Europeewropa we ABŞ, günorta-gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara süýtli ak, ak aýna çüýşeleri, kosmetiki çüýşeleri, aýna gaplaýyş önümlerini we ş.m. bermäge borçlanýar.

aboutus (8)
aboutus (1)
aboutus (3)
aboutus (2)
aboutus (4)

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýa, iň ösen peç, çüýşe öndürýän enjamlary, önümleri, ammar ýerini ulanyp, güýçli önümçilik topary bilen enjamlaşdyrylandyr, kompaniýanyň köp sanly täjirçilik maglumat toruna we güýçli satuw ýerine ýetiriji toparyna eýe bolup, "ilki bilen müşderi, ilki hyzmat," realizm üçin täzelik, özara bähbit we ýeňiş gazanmak üçin tagalla edýär, müşderiler üçin bu iş üçin aragatnaşyk we söwda platformasyny gurýar, şol bir wagtyň özünde kompaniýa "halka gönükdirilen" dolandyryş pelsepesini durmuşa geçirýär we işjeň gurýar kompaniýanyň korporatiw medeniýeti.

Biziň artykmaçlyklarymyz

Güýçli tehniki topar

Bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli enjam enjamlaryny döretmek.

1

Niýet döretmek

Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş ulgamyny dolandyrmagy ulanýar.

2

Ajaýyp hil

Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

3

Önümçiligiň netijeliligi

Dekalyň netijeliligini ýokarlandyrmak we dekallaşdyrmagyň awtomatlaşdyrylyşyny amala aşyrmak üçin kompaniýa 6 reňkli, 4 reňkli ekran çap ediji enjamy hödürledi, ekranyň çap ediş netijeliligi 4500 PCS / sagada ýetip biler we önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar.

production efficiency01
production efficiency02

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Müşderiniň talaplary maksadymyza yzygiderli ymtylmakdyr, kompaniýa içerde we daşary ýurtlardaky dostlary bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga, has gowy geljegi döretmäge taýýardyr!

aboutus (6)
aboutus (7)
aboutus (5)