• sahypa-banner

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

2019-njy ýylda esaslandyrylan "Hebei Yu Lung Trade Co., Ltd.", hebei welaýatynyň hengşui şäherinde, bohai deňziniň halkasy, bohai deňzi, demir ýoluň ugrundaky ykdysady ösüş, 120 işgäri bar adamlar, bu kompaniýa Hytaýyň meşhur çakyr senagaty kärhanalaryna, Europeewropa we ABŞ, günorta-gündogar Aziýa we beýleki ýurtlara süýtli ak, ak aýna çüýşeler, kosmetiki çüýşeler, aýna gaplaýyş önümleri we ş.m. bermäge borçlanýar.

takmynan (8)
takmynan (1)
takmynan (3)
takmynan (2)
takmynan (4)

Kompaniýanyň medeniýeti

Kompaniýa, iň ösen peçleri, çüýşeleri öndürýän enjamlary, önümleri, ammar ýerini ulanyp, güýçli önümçilik topary bilen enjamlaşdyrylandyr, kompaniýanyň köp sanly täjirçilik maglumat tory we güýçli satuw ýerine ýetiriji topary bar, “müşderi ilki, hyzmat ilki,” realizm üçin täzelik, özara peýdalylyk we ýeňiş gazanmak "maksat edinýär, müşderiler üçin söwda we söwda platformasyny gurýar, şol bir wagtyň özünde, kompaniýa" halka gönükdirilen "dolandyryş pelsepesini durmuşa geçirýär we işjeň gurýar kompaniýanyň korporatiw medeniýeti.

Biziň artykmaçlyklarymyz

Güýçli tehniki topar

Bizde bu pudakda güýçli tehniki toparymyz bar, onlarça ýyllyk hünär tejribesi, ajaýyp dizaýn derejesi, ýokary hilli ýokary öndürijilikli enjam enjamlaryny döretmek.

1

Niýet döretmek

Kompaniýa öňdebaryjy dizaýn ulgamlaryny we ösen ISO9001 2000 halkara hil dolandyryş dolandyryş ulgamyny ulanýar.

2

Ajaýyp hil

Kompaniýa ýokary öndürijilikli enjamlar, güýçli tehniki güýç, güýçli ösüş mümkinçilikleri, gowy tehniki hyzmatlar öndürmekde ýöriteleşendir.

3

Önümçiligiň netijeliligi

Dekalyň netijeliligini ýokarlandyrmak we dekal awtomatizasiýasyny amala aşyrmak üçin kompaniýa 6 reňkli, 4 reňkli ekran çap ediji enjamy hödürledi, ekrany çap etmegiň netijeliligi 4500 PCS / sagada ýetip biler we önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrar.

önümçilik netijeliligi01
önümçilik netijeliligi02

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Müşderiniň talaplary biziň maksadymyza yzygiderli ymtylmagymyzdyr, kompaniýa içerde we daşary ýurtdaky dostlary bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyga, has gowy geljegi döretmäge taýýardyr!

takmynan (6)
takmynan (7)
takmynan (5)