• sahypa-banner

Habarlar

 • Gaty berk bolsa, aýna bankany nädip açmaly?

  Iýmitleriň köpüsi gaplamak üçin aýna bankadan ýasalýar, çilli sousy, sygyr eti pastasy, konserwirlenen sary şetdaly we ş.m. bular ýakymly zatlar, ýöne konserwleriň saklanyş möhletini uzaltmak üçin konserwirlenen bankalar çekiler. içindäki howadan, soň bolsa gurnama lininde mehaniki gol ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşeleri aýna çüýşe önümçiligini nädip ýasamaly

  Aýna çüýşeler Hytaýda öňden bäri öndürilip başlanan adaty içgi gaplarydyr.Gorap saklamak aňsat däldigi sebäpli, soňky nesiller tarapyndan görlen gadymy aýna önümleri gaty seýrekdir.Şu wagta çenli ösüş, köp gaplaýyş materiallaryndaky aýna çüýşeler bazara ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşäni mikrotolkunda gyzdyryp bolarmy?

  Adaty aýna çüýşeleri mikrotolkunda gyzdyryp bolmaýar.Diňe ýokary borosilikatdan ýasalan we mikrotolkunly peç üçin amatly diýlip görkezilen aýna mikrotolkunly peçde gyzdyrylyp bilner.Aýna, süýt çüýşelerinden, ene süýdi bilen iýmitlenýän çüýşelerden ýasalan adaty aýna, diňe mikrotolkunly peçde gysga wagtlap ýaramly ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşäni saýlamagyň ýörelgesi

  Aýna çüýşäni saýlamagyň prinsipi, aýna çüýşäni saýlanymyzda, çykdajylary görmek üçin nädip çüýşeler boljakdygyny, nädip dogry saýlamalydygyny esasan dört ýörelgä düşünmeli ädimler / usullar 1/4 Stepdim ädim çüýşäni gapak bilen möhürlemek.Möhürli betwee bolup hyzmat edýän çüýşäniň gapagyndaky gazanyň kömegi bilen ...
  Koprak oka