• page-banner

Habarlar

 • Gaty dar bolsa, aýna bankany nädip açmaly?

  Iýmitleriň köpüsi çilli sousy, sygyr eti pastasy, konserwirlenen sary şetdaly we ş.m. ýaly gaplamak üçin aýna bankadan ýasalýar, bular ýakymly zatlar, ýöne konserwleriň saklanyş möhletini uzaltmak üçin konserwirlenen gaplar çekiler. içindäki howadan, soň bolsa gurnama linine mehaniki gol beriň ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşeleri aýna çüýşe önümçiligini nädip ýasamaly

  Aýna çüýşeler Hytaýda öňden bäri öndürilip başlanan adaty içgi gaplarydyr.Gorap saklamak aňsat däldigi sebäpli, soňky nesiller tarapyndan görlen gadymy aýna önümleri gaty seýrekdir.Şu wagta çenli ösüş, köp gaplaýyş materiallaryndaky aýna çüýşeler bazara ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşäni mikrotolkunda gyzdyryp bolarmy?

  Adaty aýna çüýşeleri mikrotolkunda gyzdyryp bolmaýar.Diňe ýokary borosilikatdan ýasalan we mikrotolkunly peç üçin laýyk diýlip görkezilen aýna mikrotolkunly peçde gyzdyrylyp bilner.Aýnadan, süýt çüýşelerinden, ene süýdi bilen iýmitlenýän çüýşelerden ýasalan adaty aýna, mikrotolkunly peçde gysga wagtlap ýaramly ...
  Koprak oka
 • Aýna çüýşäni saýlamagyň ýörelgesi

  Aýna çüýşäni saýlamagyň prinsipi, aýna çüýşäni saýlanymyzda, çykdajylary görmek üçin köp çüýşeler bolar, nädip dogry saýlamalydygyny esasan dört ýörelgä düşüniň.Möhürli betwee hökmünde hyzmat edýän çüýşäniň gapagyndaky gazanyň kömegi bilen ...
  Koprak oka